VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY - VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI
Thứ hai, 31/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 556

Danh Bạ điện thoại Cb-GV-NV trong nhà trường năm học 2016 -2017

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI  CB-GV-NV NHÀ TRƯỜNG

Năm học: 2016 - 2017

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT

Địa chỉ email

1

Trịnh Hoàng Hoa

HT

0912501207

Trinhhoanghoa@gmail.com.vn

2

Lý Thị Như Hoa

PHT

0945238988

Nhuhoaly1970@gmail.com

3

Đỗ Thị Phương Mai

TT tổ Xã Hội -GV

0978496497

Dophuongmai2511@gmail.com

4

Lê Thị Thảo

GV

0912424545

Lethaochi2015@gmail.com

5

Nguyễn Thị Hải Yến

GV

01687594124

Nguyenthihaiyen263@gmail.com

6

Nguyễn Thị Thu Dung

-CTCĐThư ký HĐ- GV

0974673013

Thudungc2bode@gmail.com

7

Nguyễn Thị Thùy Dung

 GV

0973275429

Truty2405@gmail.com

8

Kim Thị Viên

GV

01695205936

Kimvien81@gmail.com

9

Nguyễn Thu Hương

GV

0904169839

Thuhuongc2bd@gmail.com

10

Nguyễn Thị Thu Trang

GV

0942044256

Thutrangnguyen256@gmail.com

11

Nguyễn Thị Thủy

GV

0985048343

Thuyngth89@gmail.com

12

Vũ Quang Lâm

GV

0901759667

Vuquanglam75@gmail.com

13

Vũ Thị Kim Chúc

GV

0976338165

Com.hoanggia@gmail.com

14

Nguyễn Mai Thu

GV

01294332662

Thuc2bode@gmail.com

15

Phan Thu Hằng

GV

0987504774

Thienhangsam sanh@gmail.com

16

Nguyễn Hương Thảo

GV

0974857699

huongthaosptoan@gmail.com

17

Đỗ Thị Thúy Giang

 TT tổ Tự nhiên-GV

0978126689

Dothuygiang266@gmail.com

18

Phan Thị Thùy Linh

GV

0967434782

Linhcat16@gmai.com

19

Trần Thị Lâm

GV

01675484874

Tranthilam121093@gmail.com

20

Vũ Thị Vân Anh

NV – Kế toán

0969369518

Bongbi1979@gmail.com

21

Nguyễn Thị Thu Hương

NV – Văn thư

0901.761.883

Thuhuong191183@gmail.com

22

Nguyễn Thị Mai

NV- Thư viện

01685404417

Ngocmaitv38a@gmail.com

23

Nguyễn Phương Dung

NV – Y tế

01685708274

Phuongdieudung2111@gmail.com

24

Phạm Thị Hà

NV - TBTN

01682175423

phamha21491@gmail.com

25

Nguyễn Minh Huyên

NV - BV

0978509869

 

 

Tin cùng chuyên mục

98