VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY - VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Có 34 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, ngưười lao đông quận Long Biên

(Tải File đính kèm)

Số 05/HD-UBNDThông tin ba công khai 30-10-2021
2 Phân công chuyên môn năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 01-10-2021
3 Thông tin Ba công khai năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 02-08-2021
4 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại CB-GV-NV tháng 10/2020

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 28-10-2020
5 Kế hoạch thực hiện ba công khai năm học 2020 -2021

(Tải File đính kèm)

Số: 194/KH-THCSBĐThông tin ba công khai 13-10-2020
6 Quyết định thành lập hội đồng xét duyệt thi đua khen thưởng năm học 2020 -2021

(Tải File đính kèm)

Số: 192/QĐ-THCSBĐThông tin ba công khai 13-10-2020
7 Quyết định v/v Ban hành Quy chế làm việc của trường THCS Bồ Đề

(Tải File đính kèm)

Số: 191/QĐ-THCSBĐThông tin ba công khai 13-10-2020
8 Quyết định v/v Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường THCS Bồ Đề

(Tải File đính kèm)

Số: 190/QĐ-THCSBĐThông tin ba công khai 13-10-2020
9 Kế hoạch xây dựng, triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm học 2020 -2021

(Tải File đính kèm)

Số: 189/KH-THCSBĐThông tin ba công khai 13-10-2020
10 Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ

(Tải File đính kèm)

Số: 188/QĐ-THCSBĐThông tin ba công khai 13-10-2020
11 Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Trường THCS Bồ Đề

(Tải File đính kèm)

Số:248/QĐ-THCSBĐThông tin ba công khai 13-10-2020
12 Kế hoạch chỉ đạo công tác chủ nhiệm

(Tải File đính kèm)

Số: 197/KH-THCSBĐThông tin ba công khai 13-10-2020
13 Phân công nhiệm vụ Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên năm học 2020 -2021

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 08-10-2020
14 Ba công khai năm học 2020 -2021

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 05-10-2020
15 Các nội dung Thông tin Ba công khai của trường THCS Bồ Đề năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 01-10-2019
123