VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY - VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn v/v Thực hiện công tác thu chi năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

số 205/PGD&ĐTVăn bản thu chi 24-11-2021
2 Công văn v/v Thống nhất các khoản thu khác của các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

số: 2181/UBND-GD&ĐTVăn bản thu chi 24-11-2021
3 Công văn v/v Tăng cường công tác quản lý thu chi và quản lý tài chính năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

số: 2182/UBND-GD&ĐTVăn bản thu chi 12-11-2021
4 Thông báo triển khai các khoản thu - chi đầu năm học 2020 -2021

(Tải File đính kèm)

Số: 164/TB-THCSBĐVăn bản thu chi 05-10-2020
5 Kế hoạch thu chi đầu năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Văn bản thu chi 25-09-2020
6 Kế hoạch Triển khai các khoản thu - chi đầu năm học 2018 -2019

(Tải File đính kèm)

Só: 178/KH- THCSBĐVăn bản thu chi 10-10-2018
7 Quyết định Ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội ( trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao)

(Tải File đính kèm)

Soos//2013/QĐ-UBNDVăn bản thu chi 18-09-2018
8 Công văn v/v hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018 - 2019

(Tải File đính kèm)

Số: 3120/SGDĐT-KHTCVăn bản thu chi 18-09-2018
9 Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018 -2019.

(Tải File đính kèm)

Số: 05/2018/NQ-HĐND Văn bản thu chi 18-09-2018
10 Công văn v/v thống nhất các khoản thu khác của các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên năm học 2018 - 2019.

(Tải File đính kèm)

Số: 1840/UBND - GDĐTVăn bản thu chi 18-09-2018
11 Kế hoạch Triển khai các khoản thu - chi đầu năm học 2017 - 2018

(Tải File đính kèm)

Số: 176/KH-THCSBĐVăn bản thu chi 19-09-2017
12 Công văn v/v tăng cường công tác quản lý thu chi và quản lý tài chính năm học 2018 - 2019

(Tải File đính kèm)

Số: 1841/UBND-GDĐTVăn bản thu chi 18-09-2017
13 V/v Thống nhất các khoản thu khác của các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên năm học 2017 -2018

(Tải File đính kèm)

Số: 1784/UBND-GDĐTVăn bản thu chi 14-09-2017
14 V/v tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2017 -2018

(Tải File đính kèm)

Số: 1783/UBND-GDĐTVăn bản thu chi 14-09-2017
15 V/v Hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2017 -2018

(Tải File đính kèm)

Số: 2244/SGD&ĐT-KHTCVăn bản thu chi 14-09-2017
12