VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY - VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Có 385 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh Trường THCS bồ Đề - năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số 111/KH-THCSBĐVăn bản nhà trường 31-05-2022
2 Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số: 105/TB-UBNDVăn bản cấp trên 13-03-2022
3 Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số: 30/KH-UBNDVăn bản cấp trên 13-03-2022
4 Hướng dẫn liên ngành hướng dẫn phương án phòng chống dịch Covid -19 khi có trường hợp mắc Covid-19 (F0), nghi ngờ mắc Covid-19, tiếp xúc gần (F1) , tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2)

(Tải File đính kèm)

số: 21306/HDLS-YT-GDĐTVăn bản cấp trên 18-02-2022
5 Công văn số 342 v/v cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp tại trường

(Tải File đính kèm)

Số: 432/UBND-KGVX; Số: 327/TTr-SGDĐTVăn bản cấp trên 18-02-2022
6 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 10-02-2022
7 Công văn v/v Thực hiện công tác thu chi năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

số 205/PGD&ĐTVăn bản thu chi 24-11-2021
8 Công văn v/v Thống nhất các khoản thu khác của các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

số: 2181/UBND-GD&ĐTVăn bản thu chi 24-11-2021
9 Công văn v/v Tăng cường công tác quản lý thu chi và quản lý tài chính năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

số: 2182/UBND-GD&ĐTVăn bản thu chi 12-11-2021
10 Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, ngưười lao đông quận Long Biên

(Tải File đính kèm)

Số 05/HD-UBNDThông tin ba công khai 30-10-2021
11 Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, ngưười lao đông quận Long Biên

(Tải File đính kèm)

Số 05/HD-UBNDVăn bản cấp trên 30-10-2021
12 Kế hoạch Chỉ đạo công tác chủ nhiệm năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

Số 202/KH- THCSBĐVăn bản nhà trường 17-10-2021
13 Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc của Trường THCS Bồ Đề

(Tải File đính kèm)

Số 203/QĐ- THCSBĐVăn bản nhà trường 17-10-2021
14 Kế hoạch xây dựng, triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

Số 199/KH-THCSBĐVăn bản nhà trường 17-10-2021
15 Quyết định v/v ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động trường học của trường THCS Bồ Đề

(Tải File đính kèm)

Số 198/KH -THCSBĐVăn bản nhà trường 17-10-2021
12345678910...>>