VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY - VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

HIệu trưởng

Trịnh Hoàng Hoa
Trịnh Hoàng Hoa

Ngày sinh: 10/1/1974

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thái nguyên

Trình độ :Đai Học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0912501207

Email liên lạc: Trinhhoanghoa@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Lý Thị Như Hoa
Lý Thị Như Hoa

Ngày sinh: 13/9/1970

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Văn Giang - Hưng Yên

Trình độ :Đại học sư phạm

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0945238988

Email liên lạc: nhuhoaly1970@gmail.com