VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY - VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Có 26 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư số 21/2020/TT-BGD-ĐT

(Tải File đính kèm)

số 21/2020/BGD-ĐTThông tin giáo dục pháp luật 11-03-2021
2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017

(Tải File đính kèm)

số 12/2019/TT-BNVThông tin giáo dục pháp luật 11-03-2021
3 Nghị định số 91/0207/NĐ-CP

(Tải File đính kèm)

Số: 91/2017/NĐ-CPThông tin giáo dục pháp luật 11-03-2021
4 Luật thi đua khen thưởng năm 2003

(Tải File đính kèm)

15/2003QH11Thông tin giáo dục pháp luật 11-03-2021
5 Luật đầu tư công

(Tải File đính kèm)

 Thông tin giáo dục pháp luật 01-10-2019
6 Luật bổ sung sửa đổi một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm, luật sở hữu trí tuệ

(Tải File đính kèm)

42/2019/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 01-10-2019
7 Luật giáo dục

(Tải File đính kèm)

43/2019/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 01-10-2019
8 Luật phòng, chống tác hại của rượu bia

(Tải File đính kèm)

44/2019/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 01-10-2019
9 Luật Thi hành án dân sự

(Tải File đính kèm)

41/2019/QH/14Thông tin giáo dục pháp luật 01-10-2019
10 Kế hoạch thực hiện tuyên truyền an toàn giao thông trong các trường học trên địa bàn quận Long Biên năm 2019

(Tải File đính kèm)

185/KH-UBNDThông tin giáo dục pháp luật 18-04-2019
11 Luật Thủ Đô

(Tải File đính kèm)

Số 25/2012/QH13Thông tin giáo dục pháp luật 19-03-2019
12 Luật sửa đổi bỏ sung một số điều của 37 luật

(Tải File đính kèm)

Số 35/2018/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 19-03-2019
13 Luật giáo dục Đại học sửa đổi

(Tải File đính kèm)

Số 34/2018/QH2014Thông tin giáo dục pháp luật 19-03-2019
14 Luật phòng chống tham nhũng

(Tải File đính kèm)

Số 36/2018/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 19-03-2019
15 Luật cảnh sát biển Việt Nam

(Tải File đính kèm)

Số 33/2018/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 19-03-2019
12