VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY - VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Có 110 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh Trường THCS bồ Đề - năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số 111/KH-THCSBĐVăn bản nhà trường 31-05-2022
2 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 10-02-2022
3 Kế hoạch Chỉ đạo công tác chủ nhiệm năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

Số 202/KH- THCSBĐVăn bản nhà trường 17-10-2021
4 Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc của Trường THCS Bồ Đề

(Tải File đính kèm)

Số 203/QĐ- THCSBĐVăn bản nhà trường 17-10-2021
5 Kế hoạch xây dựng, triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

Số 199/KH-THCSBĐVăn bản nhà trường 17-10-2021
6 Quyết định v/v ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động trường học của trường THCS Bồ Đề

(Tải File đính kèm)

Số 198/KH -THCSBĐVăn bản nhà trường 17-10-2021
7 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

Số 201/KH-THCSBĐVăn bản nhà trường 17-10-2021
8 Quyết định v/v kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

Số 200/QĐ-THCSBĐVăn bản nhà trường 17-10-2021
9 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

Số 197/KH-THCSBDdVăn bản nhà trường 17-10-2021
10 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của Trường THCS Bồ Đề

(Tải File đính kèm)

số 185/KH-THCSBĐVăn bản nhà trường 11-10-2021
11 Kế hoạch triển khai cuộc vận động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 -2030 của trường THCS Bồ Đề

(Tải File đính kèm)

số 184/KH-THCSBĐVăn bản nhà trường 11-10-2021
12 Kế hoạch thực hiện công nghệ thông tin năm học 2021 -2022

(Tải File đính kèm)

số; 181/KH-THCSBĐVăn bản nhà trường 05-10-2021
13 Phân công nhiệm vụ Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên năm học 2021 -2022

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 07-09-2021
14 Công văn về việc tổ chức Lễ khai giảng và triển khai một số nhiệm vụ đầu năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

số: 143/CV-THCSBĐVăn bản nhà trường 01-09-2021
15 Thông báo v/v triển khai thực hiện công việc theo Chỉ thị số 17 của UBND Thành phố Hà Nội của Trường THCS Bồ Đề

(Tải File đính kèm)

số 127/TB-THCSBĐVăn bản nhà trường 26-07-2021
12345678