Hinh ảnh lao động - tổng vệ sinh


Hình ảnh tổ chức các hoạt động ngoại khóa - hướng nghiệp


Ảnh tham quan di tích lịch sử -Viếng đài tượng niệm Anh hùng liệt sĩ phường


Ảnh hoạt của Chi bộ Đảng nhà trường


Tập ảnh 1


Ảnh chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản


Ảnh ngày hội công nghệ thông tin


Ảnh hoạt động chuyên môn


98